Allt färre nordiska företag går i konkurs

14 June 2013

För företagarna i Norden så var 2014 ett glädjande år. 18 051 företag gick i konkurs, det må låta som en stor siffra men faktum är att det är 1 819 företag färre jämfört med 2013. En positiv trend med andra ord. Antalet nyetablerade företag ökade med 5,4 procent under 2014 jämfört 2013. En bidragande anledning till detta kan vara en stärkt konjunktur.

– Den starkare nordiska konjunkturen 2014 påverkade de nordiska företagen positivt jämfört med 2013. Av de nordiska länderna har de finska företagen dock fortfarande stora utmaningar, där antalet konkurser visserligen minskar, men där samtidigt de stora branscherna, byggbranschen och detaljhandeln, har det kämpigt vilket kan leda till ytterligare utslagningar, – säger Roland Sigbladh, vice VD på SRF till Örebronyheter.

Vidare kan Örbebronyheter påvisa att branscher som bevakning, fastighetsservice och kontorstjänster har gått bra. Men det är information- och kommunikationsbranschen tillsammans med detaljhandeln som har gått bäst. Entrepresenter i Örebro är en av alla detaljhandlare som visat upp fina resultat. Branscher som handel med motorfordon och byggindustrin har haft en svagare utveckling.

Efter tunga år av konkurser som sannolikt har uppkommit av den kraftiga finanskrisen för 6 år sedan så börjar vinden vända i Sverige och övriga nordiska länder, och förhoppningarna att antalet konkurser fortsätter att minska 2015.