De största branscherna och företagen i Sverige

14 June 2013

Det är 20 företag inom åtta branscher i Sverige som tillsammans omsätter lika mycket som resten av det svenska näringslivet. Med 3000 miljarder i omlopp utgör de en viktig del av Sveriges ekonomiska klimat. E-Magasinet Largest Companies 2013 har satt ihop ett nummer där de redogör för dessa jättar.

Den i särklass största branschen i Sverige är fordonsindustrin, som omsätter imponerande 635 miljarder kronor om året. Därefter följer maskin & verkstadsindustrin med omsättning på 462 MDKR. Strax därefter kommer stål & metallindustrin, tätt följd av bank, finans & försäkring som omsätter 390 MDKR respektive 370 MDKR. De efterföljande fyra största branscherna är, i storleksordning, byggindustri, elektronik & telekomindustri, livsmedel & varuhushandel och energi.

De har även räknat ut var i Sverige den största omsättningen sker. Detta baserat på omsättningen av de fyra största företagen i varje län. På den listan är Stockholm i särklass störst, med en omsättning på 1872 MDKR. Det innebär att företagen i Stockholm omsätter mer än de 12 efterföljande länen tillsammans.

Magasinet innehåller intervjuer med chefer från de största företagen i landet. Den innehåller färska siffror gällande omsättning, antal anställda och nuvarande verksamhet. De har även satt ihop tabeller där storföretagen jämförs med varandra efter bransch. Mycket intressant läsning för den som är intresserad av det nuvarande ekonomiska klimatet i Sverige.

Du hittar hela maganiset här: Largest Companies 2013 och du kan läsa mer om olika administriva lösningar för företag här: Cash IT

Uppgifterna är hämtade från siten Largestcompanies.se, där de kartlägger de 100 000 största företagen i Norden – komplett med dagligt uppdaterad ekonomisk information, kontaktinformation och namn på beslutsfattare.