Energibranschen fortsätter att öka investeringar i Sverige

14 June 2013

Ny statistik visar att energibranschen har hållit en stadig takt av investeringar och nästa år beräknas bli ett rekordår för investeringar. Energibranschen har sedan tidigare en plan att under 10 år investera 300 miljarder kronor på nya projekt. Investeringstakten har varit stabil och nästa år beräknas energiföretagen samt reningsverk, avfallsanläggningar och vattenverk investera 41,4 miljarder kronor. Det innebär att energibranschen är en av få industrier som fortsätter öka sina investeringar medan Statistiska Centralbyråns enkät över investeringar visar att övrig industri har minskat sina investeringar. Detta innebär att energibranschen står för investeringar som utgör 44 % av de totala investeringarna inom industrin. Den kommande investeringsplanen är den högsta prognosen någonsin och visar på att energibranschen är fortsatt stark i Sverige.

Fortsatt utbyggnad av stamnätet

De många satsningar som ska göras inom det kommande året kommer framför allt bestå av en utbyggnad av stamnätet. Detta inkluderar bättre infrastruktur för gas och fjärrvärme, stor ökning av vindkraft, förnyad kärnkraft och vattenkraft samt mer stabila elnät. Se mer om kablar och elnät här - http://miltronicsweden.lappgroup.com/

EU införde nyligen ett nytt regelverk som ska resultera i mer elhandel mellan europeiska länder och större satsningar på el från förnybara källor. Detta kan eventuellt ge större kostnader för elnät som är svåra att förutse och kommer i framtiden att kräva ytterligare investeringar för en lyckad implementering, vilket gör att flera experter ser det som sannolikt att investeringsnivån kommer att vara hög för energibranschen även de närmaste åren.