Landsbygdsprogrammet stora satsningar på förnybar energi

14 June 2013

En ny rapport från Jordbruksverket visar att landsbygdsprogrammet lagt sammanlagt 800 miljoner på förnybar energi mellan 2007 och 2014. De flesta investeringarna har varit inom området biogas, och de vanligaste projekten handlade om biopannor och effektivare energianvändning.

Den här prioriteringen på förnybar energi planeras att fortsätta under perioden 2014 till 2020, med målsättningen att uppnå ett mer miljövänligt och klimatsmart jordbruk.

Utvecklingen som sker inom energi är i allt större utsträckning inriktad på miljövänlighet och energieffektivitet. Även de stora energiföretagen, som planerat enorma satsningar i Sverige 2015, arbetar utifrån EU-regelverk om energi från förnybara källor.

Sammantaget är detta goda nyheter för marknad, industri och för planeten i stort.