Ny rapport: Svenska företag oförberedda på den digitala framtiden

14 June 2013

Utvecklingen fortsätter framåt i rasande fart, men Svenska bolag är inte förberedda. Faktum är att Sveriges företagare verkar vara sämre förberedda än våra nordiska grannar. Det visar resultaten av en ny undersökning utförd av Accenture, där de intervjuat företagsledarna inom över 400 företag.

Undersökningen bestod av frågor gällande vad de uppfattar som drivande bakom den digitala utvecklingen, vilka möjligheter och hot de innebär och vad som är speciellt med de ledande företagen inom området.

Resultatet visar att enbart 60 procent av svenska företagsledare tror att den pågående digitaliseringen kommer att avsevärt påverka deras företag eller bransch. Jämför detta med 74 procent i Norge, 77 procent i Danmark och 95 procent i Finland. Ytterligare en alarmerande statistik är att enbart 17 procent av de tillfrågade företagsledarna har någon plan för att kunna utnyttja möjligheterna som digitaliseringen erbjuder. Jämför detta med 25, 26 och 29 procent i Norge, Finland och Danmark som svarar att de har färdiga planer.

- ”Vår studie visar att svenska företag börjar förstå vilka möjligheter digitaliseringen innebär, men få vet exakt hur de ska utnyttja utvecklingen till att skapa nya intäktskällor”, säger Caroline Holm, Seniorkonsult på Accenture i Sverige, till Veckans Affärer.

Risken av dessa siffror är att Sverige i framtiden kommer hamna efter i utvecklingen, vilket gör det svårare för Svenska bolag att möta konkurrensen. Det är något som kan vända den positiva trenden att allt färre nordiska företag går i konkurs, som vi kunde se i en rapport under 2013.

Källa: Veckans Affärer